Studentenstad KCNL

De gemeente KCNL wil de stad groener en aantrekkelijker maken als leefomgeving voor mensen en (beschermde) dieren en planten. Daarom moedigt de gemeente aan om natuurvriendelijk te bouwen. Dit heet ook wel ‘natuurinclusief bouwen’.

Bij natuurinclusief bouwen houden ontwikkelaars rekening met beschermde diersoorten en de hoeveelheid groen op, aan en rondom gebouwen. De gemeente hanteert een puntensysteem om deze manier van bouwen aan te moedigen. Daarnaast werkt de gemeente samen met vijf woningcorporaties aan een soortenmanagementplan. In dit plan staat hoe beschermde diersoorten behouden kunnen blijven voor de stad.

Disclamer: De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg met studenten en partners samengesteld. Echter kunnen de studenten en partners niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. De site wordt op dit moment nog doorontwikkeld

Uitdagingen voor Studentenstad KCNL

Gemeenten staan voor verschillende grote uitdagingen die uw omgeving raken. Denk daarbij aan het verminderen van wateroverlast of het verlagen van hittestress. Perioden van aanhoudende droogte worden afgewisseld door hevige regenbuien. De hitte heeft een negatieve impact op ons welzijn. Door droogte wordt meer gesproeid en raakt (drink)water schaars.

Uitdagingen die de gemeente niet alléén kan oplossen, maar waarvoor inbreng en inzet van meerdere partijen nodig is. Ook van u. Wilt u weten welke uitdagingen dit zijn en wat u kunt doen? Klik dan verder.

Aan de slag met de uitdagingen

Biodiversiteit in Studentenstad KCNL

Onderzoek wijst uit dat de biodiversiteit afneemt en dat veel soorten met uitsterven bedreigd zijn. De diversiteit in dier- en plantensoorten neemt af, evenals de aantallen per soort. Dit speelt niet alleen in verre landen maar ook dichtbij huis. Het verbeteren van de biodiversiteit wordt gezien als één van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Oorzaken voor deze afname zijn onder andere klimaatverandering en het verdwijnen van leefgebied. Veelal oorzaken waar we, weliswaar op bescheiden schaal, iets aan kunnen doen.

Wilt u weten wat u kunt doen? Klik dan verder.

Aan de slag met biodiversiteit