Biodiversiteit in Studentenstad KCNL

De biodiversiteitstresstest geeft inzicht in kansen en knelpunten voor verbetering van leefgebieden bij u in de buurt. Gidssoorten wijzen u de weg naar maatregelen voor verbetering. Deze gidssoorten zijn zo gekozen dat ze kenmerkend zijn voor hun omgeving en vertegenwoordigen een groep meer algemeen voorkomende soorten.

Een leefgebied is het gebied waarin alle activiteiten van een dier of dierpopulatie zich afspelen. Een leefgebied kan bestaan uit meerdere terreintypen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een beek, de oever van de beek en het aangrenzende bosje. Iedere gidssoort stelt specifieke eisen aan zijn leefgebied. In een geschikt leefgebied is het effect van stressfactoren voor de gidssoort laag.

Een stressfactor is een door menselijk handelen veroorzaakte verstoring die een negatief effect heeft op het leefgebied van een gidssoort. Binnen de biodiversiteitstresstest worden de volgende stressfactoren onderscheiden:

  • Lichtintensiteit: verstoring door de lichtintensiteit in een gebied
  • Geluidsintensiteit: verstoring door de geluidsintensiteit in een gebied
  • Connectiviteit: verstoring door versnippering van een gebied
  • Optiek: verstoring door beweging op wegen en paden

Studentenstad KCNL over biodiversiteit

Als een van de dichtstbevolkte gemeenten van Nederland zet KCNL fors in op natuur en biodiversiteit in de stad. Groen moet niet meer alleen een fijnere leefomgeving opleveren voor de mens, maar ook een thuis bieden aan soorten die het goed doen in de stad. Een mooi voorbeeld van natuur-inclusief ontwikkelen van de openbare ruimte!

Kies de gidssoort waar u Studentenstad KCNL mee wilt helpen