Biodiversiteit in Yuverta Studentenstad vmbo/mbo Roermond

De biodiversiteitstresstest geeft inzicht in kansen en knelpunten voor verbetering van leefgebieden bij u in de buurt. Gidssoorten wijzen u de weg naar maatregelen voor verbetering. Deze gidssoorten zijn zo gekozen dat ze kenmerkend zijn voor hun omgeving en vertegenwoordigen een groep meer algemeen voorkomende soorten.

Een leefgebied is het gebied waarin alle activiteiten van een dier of dierpopulatie zich afspelen. Een leefgebied kan bestaan uit meerdere terreintypen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een beek, de oever van de beek en het aangrenzende bosje. Iedere gidssoort stelt specifieke eisen aan zijn leefgebied. In een geschikt leefgebied is het effect van stressfactoren voor de gidssoort laag.

Een stressfactor is een door menselijk handelen veroorzaakte verstoring die een negatief effect heeft op het leefgebied van een gidssoort. Binnen de biodiversiteitstresstest worden de volgende stressfactoren onderscheiden:

  • Lichtintensiteit: verstoring door de lichtintensiteit in een gebied
  • Geluidsintensiteit: verstoring door de geluidsintensiteit in een gebied
  • Connectiviteit: verstoring door versnippering van een gebied
  • Optiek: verstoring door beweging op wegen en paden

Yuverta Studentenstad vmbo/mbo Roermond over biodiversiteit

Yuverta heeft biodiversiteit tot één van de vijf strategische doelstellingen gekozen. Dit is voor de stedelijke omgeving om te wonen, werken en verblijven. Daarnaast zeker ook voor de diverse primaire agrarische sectoren zoals melkveehouderij, teelten. Yuverta wil proactief meedoen om een positieve invloed te hebben op biodiversiteit.

Kies de gidssoort waar u Yuverta Studentenstad vmbo/mbo Roermond mee wilt helpen