Biodiversiteit in uw buurt? Zo kunt u helpen!

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Ook in Nederland. Steeds meer mensen willen zelf een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in eigen buurt. Maar bij welke uitdagingen kan biodiversiteit meeliften? En wat kunt u zelf doen?

De biodiversiteitstresstest geeft inzicht in kansen en knelpunten voor meer biodiversiteit bij u in de buurt: door in te zoomen op de uitdagingen waar uw gemeente mee bezig is, en door te kijken naar de unieke diersoorten in uw omgeving.

Inzicht in biodiversiteit

Biodiversiteit is een ruim begrip. Gaat het over beschermde planten en dieren? Gewoon meer groen in uw wijk of tuin? Of alles wat leeft in de grote natuurgebieden? De biodiversiteitstresstest is een instrument / tool om inzicht te krijgen in de kansen en knelpunten voor meer biodiversiteit en een handvat om met elkaar de dialoog aan te gaan. Zowel vanuit het perspectief van overheden als (groepen) burgers.

Aanpak

Onderzoekers, vrijwilligers, bewoners, gemeenten, provincies en waterschappen: allemaal houden ze zich bezig met de groene leefomgeving. Iedereen wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit in de leefomgeving. Een toegankelijk instrument / tool om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan ontbrak echter.

Daarom zijn overheden, onderwijsinstellingen en het groene bedrijfsleven gaan samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Het resultaat is de biodiversiteitstresstest.

Partners