Transitie Nationaal Park De Meinweg

De Maasterrassen bij Roermond vormen een uniek en prachtig gebied in Nederland. Ze onderscheiden zich door zeldzame breuklijnen, niveauverschillen tussen terrassen, kleine rivieren, beekjes, kastelen, kloosters en ruïnes. Het gebied herbergt een overvloed aan planten- en diersoorten en vertoont eeuwenoude agrarische patronen die passen bij het landschap. In 1990 kreeg een deel ervan, de Meinweg, de status van Nationaal Park, de hoogste erkenning voor unieke en beleefbare natuur. De uitzonderlijke kwaliteit van het landschap dient niet alleen als habitat voor talloze dieren en planten, maar draagt ook bij aan de levenskwaliteit van de mens, wat de regio aantrekkelijk maakt voor bewoners en bedrijven. Bovendien genereren natuur en landschap directe inkomsten in de gastvrijheidssector. Het is essentieel om dit bijzondere gebied te koesteren en veilig te stellen voor toekomstige generaties. 

Disclamer: Het ‘huidige’ Nationaal Park de Meinweg is in transitie en richt haar blik naar buiten. Met een groter gebied ontzien we de kwetsbare natuur. We gebruiken hiervoor een transitiemodel van het Rijk. We betrekken de Natura2000 gebieden Roerdal en Swalmdal  inclusief de tussenliggende agrarische landschappen en zien dit als de landschapsontwikkelzone. Met de uitbreiding naar de vijf gemeenten: Beesel, Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren wordt met recht het terrassenlandschap aan weerszijden van de Maas beeldbepalend.

Uitdagingen voor Transitie Nationaal Park De Meinweg

Gemeenten staan voor verschillende grote uitdagingen die uw omgeving raken. Denk daarbij aan het verminderen van wateroverlast of het verlagen van hittestress. Perioden van aanhoudende droogte worden afgewisseld door hevige regenbuien. De hitte heeft een negatieve impact op ons welzijn. Door droogte wordt meer gesproeid en raakt (drink)water schaars.

Uitdagingen die de gemeente niet alléén kan oplossen, maar waarvoor inbreng en inzet van meerdere partijen nodig is. Ook van u. Wilt u weten welke uitdagingen dit zijn en wat u kunt doen? Klik dan verder.

Aan de slag met de uitdagingen

Biodiversiteit in Transitie Nationaal Park De Meinweg

Onderzoek wijst uit dat de biodiversiteit afneemt en dat veel soorten met uitsterven bedreigd zijn. De diversiteit in dier- en plantensoorten neemt af, evenals de aantallen per soort. Dit speelt niet alleen in verre landen maar ook dichtbij huis. Het verbeteren van de biodiversiteit wordt gezien als één van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Oorzaken voor deze afname zijn onder andere klimaatverandering en het verdwijnen van leefgebied. Veelal oorzaken waar we, weliswaar op bescheiden schaal, iets aan kunnen doen.

Wilt u weten wat u kunt doen? Klik dan verder.

Aan de slag met biodiversiteit