Uitdagingen in Tilburg

De biodiversiteitstresstest laat zien hoe het verbeteren van biodiversiteit kan meeliften met de verschillende uitdagingen waar gemeenten nu voor staan. Door uitvoering van maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan de uitdaging én die tegelijkertijd goed zijn voor de biodiversiteit. Daarom is de biodiversiteitsstresstest gedaan.

Verschillende uitdagingen vragen verschillende oplossingen. En vaak maakt een groene oplossing het verschil. Lees meer over de uitdagingen in uw omgeving en wat groen daarin kan doen.

Tilburg over uitdagingen

Binnen de gemeente Tilburg zijn er verschillende klimaat adaptieve uitdagingen waarvoor aandacht benodigd is. In onderstaand menu zijn de uitdagingen van de gemeente Tilburg opgenomen.

Tilburg over uitdagingen

De ambities voor de uitdagingen van de Gemeente Tilburg zijn:

  • Verdroging voorkomen en verminderen
  • Ruimtes multifunctioneel inrichten
  • Bevordering van de waterhuishoud voorziening
  • Verlagen van hittestress

Belangrijkste uitdagingen waar u aan kan bijdragen in Tilburg

Verdroging voorkomen & verminderen

Ter bevordering van biodiversiteit is verdroging voorkomen & verminderen van belang.

Meer informatie

Woningnood verminderen

Ter bevordering van biodiversiteit is Natuurinclusief bouwen van belang.
Meer informatie

Ruimtes multifunctioneel inrichten

Ter bevordering van biodiversiteit is ruimtes multifunctioneel inrichten van belang.

Meer informatie

Afkoppelen regenwater

Ter bevordering van het water vasthouden en van biodiversiteit is Afkoppelen regenwater van belang.

Meer informatie

Verlagen hittestress

Ter bevordering van biodiversiteit is Verlagen hittestress van belang.
Meer informatie

Wateroverlast voorkomen

Kans op wateroverlast voorkomen is voor ons mensen van belang en ook goed voor de planten en dieren.

Meer informatie

Biodiversiteit verhogen

De biodiversiteit kan met diverse maatregelen vergroot worden. Sommige maatregelen kunnen zelfs kosten besparen.   

Meer informatie

Energietransitie

Het is belangrijk dat de bebouwde omgeving meer in zijn eigen energiebehoefte gaat voorzien. Dit kan enerzijds door energie te besparen en anderzijds door zelf energie op te wekken. 

Meer informatie