Biodiversiteit in Yuverta Studentenversie vmbo/mbo/LLO - Roermond - Heerlen - Valkenburg - Ecobiose

De biodiversiteitstresstest geeft inzicht in kansen en knelpunten voor verbetering van leefgebieden bij u in de buurt. Gidssoorten wijzen u de weg naar maatregelen voor verbetering. Deze gidssoorten zijn zo gekozen dat ze kenmerkend zijn voor hun omgeving en vertegenwoordigen een groep meer algemeen voorkomende soorten.

Een leefgebied is het gebied waarin alle activiteiten van een dier of dierpopulatie zich afspelen. Een leefgebied kan bestaan uit meerdere terreintypen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een beek, de oever van de beek en het aangrenzende bosje. Iedere gidssoort stelt specifieke eisen aan zijn leefgebied. In een geschikt leefgebied is het effect van stressfactoren voor de gidssoort laag.

Een stressfactor is een door menselijk handelen veroorzaakte verstoring die een negatief effect heeft op het leefgebied van een gidssoort. Binnen de biodiversiteitstresstest worden de volgende stressfactoren onderscheiden:

  • Lichtintensiteit: verstoring door de lichtintensiteit in een gebied
  • Geluidsintensiteit: verstoring door de geluidsintensiteit in een gebied
  • Connectiviteit: verstoring door versnippering van een gebied
  • Optiek: verstoring door beweging op wegen en paden

Yuverta Studentenversie vmbo/mbo/LLO - Roermond - Heerlen - Valkenburg - Ecobiose over biodiversiteit

"Bij Yuverta erkennen we de cruciale rol van biodiversiteit in het behoud van een gezonde en veerkrachtige samenleving. Daarom hebben we biodiversiteit met vastberadenheid geïntegreerd als een van onze vijf strategische doelstellingen. Onze focus op biodiversiteit strekt zich uit over verschillende facetten van het leven, van de stedelijke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren tot de vitale primaire agrarische sectoren, zoals melkveehouderij en teelten.

Kies de gidssoort waar u Yuverta Studentenversie vmbo/mbo/LLO - Roermond - Heerlen - Valkenburg - Ecobiose mee wilt helpen