Over ons

In het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving wordt een brug geslagen tussen groene onderwijsinstellingen, overheden en het groene bedrijfsleven. Actuele uitdagingen op het snijvlak van de maatschappij en groen worden opgepakt en vertaald naar concrete projecten. Het ontbreken van een concreet instrument om de dialoog aan te kunnen gaan over biodiversiteit in relatie tot de verschillende uitdagingen waarvoor met name gemeenten zich gesteld zien, leidde tot de ‘bioversiteitstresstest’. Een stresstest in het verlengde van de meer bekende ‘klimaatstresstest’ waarin effecten van het veranderende klimaat op een modelmatige manier worden geanalyseerd en door middel van kaarten worden weergegeven.

Als extra doelstelling voor de biodiversiteitstresstest moet het instrument ook inzicht geven in de wijze waarop biodiversiteit kan meeliften met de verschillende opgaves waarvoor gemeenten zich gesteld zien. Denk daarbij aan de woningbouwopgave, de leefbaarheidsopgave of de wateropgave.

Om de biodiversiteitstresstest van een goed idee naar een concreet product te brengen hebben alle projectpartners hun kennis en kunde ingezet. Daarbij ondersteunt door verschillende groepen studenten vanuit het HBO en MBO onderwijs. Om het resultaat ook direct te kunnen toetsen aan de praktijk hebben vier gemeenten als ‘pilot-gemeente’ gefungeerd. Dankzij hun (financiële) bijdrage aan het project kan de biodiversiteitstresstest nu ook ingezet worden bij andere overheden.

Resultaat

De biodiversiteitstresstest bestaat uit verschillende onderdelen die slechts ten dele in deze website kunnen worden getoond. De achterliggende onderdelen zijn:

  • Landelijk functionerend GIS-model waarin een ruimtelijke data worden verzameld, geanalyseerd, gemodeleerd en op een uniforme wijze wordt gegenereerd. Het resultaat van het GIS-model is een kaartenreeks die inzicht geeft in de reactie van gidssoorten op stressfactoren. Kansrijke en minder kansrijke leefgebieden worden hiermee geïdentificeerd.
  • Rapportage over gidssoorten waarin gemotiveerd wordt hoe een gidssoort reageert op verschillende stressfactoren en op welke wijze dit in het GIS model verwerkt is.
  • Digitaal dashboard ‘biodiversiteitstresstest’ waarin voor de deelnemende gemeenten de achterliggende data en modeluitkomsten op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd.