Weert

In 2014 is Weert uitgeroepen tot 'Groenste regio van de Wereld'. Een mooie erkenning voor de prachtige natuur en al het groen in de gemeente Weert! Een groot deel van de gemeente Weert bestaat uit gevarieerde en unieke natuur: ruim twintig procent. Zo is grenspark Kempen~Broek een grensoverschrijdend natuurgebied, met een oppervlakte van ruim 25.000ha, vier keer groter dan de Veluwe.

Wilt u meer informatie over natuur en landschapsbeleving loop dan even binnen bij het natuur- en milieu educatief centrum De IJzeren Man.

De gemeente Weert neemt haar verantwoordelijkheid en wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Door de Biodiversiteitstresstest te doen krijgen we inzicht in kansen en knelpunten in relatie tot de uitdagingen waar we voor staan en de soorten die voor Weert bijzonder zijn. Graag delen we de resultaten met u en gaan we er het gesprek over aan!

Uitdagingen voor Weert

Gemeenten staan voor verschillende grote uitdagingen die uw omgeving raken. Denk daarbij aan het verminderen van wateroverlast of het verlagen van hittestress. Perioden van aanhoudende droogte worden afgewisseld door hevige regenbuien. De hitte heeft een negatieve impact op ons welzijn. Door droogte wordt meer gesproeid en raakt (drink)water schaars.

Uitdagingen die de gemeente niet alléén kan oplossen, maar waarvoor inbreng en inzet van meerdere partijen nodig is. Ook van u. Wilt u weten welke uitdagingen dit zijn en wat u kunt doen? Klik dan verder.

Aan de slag met de uitdagingen

Biodiversiteit in Weert

Onderzoek wijst uit dat de biodiversiteit afneemt en dat veel soorten met uitsterven bedreigd zijn. De diversiteit in dier- en plantensoorten neemt af, evenals de aantallen per soort. Dit speelt niet alleen in verre landen maar ook dichtbij huis. Het verbeteren van de biodiversiteit wordt gezien als één van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Oorzaken voor deze afname zijn onder andere klimaatverandering en het verdwijnen van leefgebied. Veelal oorzaken waar we, weliswaar op bescheiden schaal, iets aan kunnen doen.

Wilt u weten wat u kunt doen? Klik dan verder.

Aan de slag met biodiversiteit