Veelgestelde vragen

Wat is biodiversiteit eigenlijk?

Biodiversiteit is de term die wordt gebruikt om de verscheidenheid van het leven op aarde aan te duiden. Het gaat om de planten, dieren en schimmels, maar ook om de levensgemeenschappen die zij vormen en de gebieden waarin zij leven. Verlies van biodiversiteit wordt vaak genoemd als een van de mondiale milieuvraagstukken van onze tijd, naast de klimaat- en energieproblematiek. (Zie ook www.pbl.nl)

Wat zegt de biodiversiteitstresstest over de biodiversiteit in mijn omgeving?

De biodiversiteitstresstest maakt gebruik van een modelbenadering waarmee de geschiktheid van uw omgeving voor specifiek gekozen gidssoorten inzichtelijk wordt gemaakt. De gidssoorten zijn zo gekozen dat hun aanwezigheid (of afwezigheid) een goed beeld geeft van de kwaliteit en het type leefomgeving en andere diersoorten die daarin voorkomen. Daarmee geeft de biodiversiteitstresstest op een vereenvoudigde wijze inzicht in de biodiversiteit in uw omgeving.

Wat is een gidssoort?

Gidssoorten zijn specifiek gekozen diersoorten omdat hun aan- of afwezigheid inzicht geeft in de kwaliteit van het leefgebied, het type leefgebied en andere meer algemene diersoorten die daarin voorkomen.

Zijn er geen andere gidssoorten in mijn omgeving?

De gidssoorten zijn specifiek gekozen voor het desbetreffende gebied (gemeente of ander gebied). De gidssoorten zeggen iets over een grotere groep van meer algemene soorten. Deze meer algemeen voorkomende soorten worden op deze website benoemd bij de desbetreffende gidssoort. Om de kwaliteit van de biodiversiteitstresstest in de toekomst te waarborgen zullen waar nodig nieuwe gidssoorten worden toegevoegd. Het streven is om op termijn voor ca. 20 gidssoorten het GIS-model en de ecologische onderbouwing te maken. Hiermee kan de biodiversiteitstresstest voor heel Nederland worden toegepast.

Wat is een stressfactor?

Een stressfactor is een door menselijk handelen veroorzaakte verstoring die een negatief effect heeft op het leefgebied van een gidssoort.gidssoort. Binnen de biodiversiteitstresstest onderscheidt men de volgende stressfactoren:

  • Lichtintensiteit: verstoring door de lichtintensiteit in een gebied
  • Geluidsintensiteit: verstoring door de geluidsintensiteit in een gebied
  • Connectiviteit: verstoring door versnippering van een gebied
  • Optiek: verstoring door beweging op wegen en paden

Wat is een leefgebied?

Een leefgebied is het gebied waarin alle activiteiten van een dier of dierpopulatie zich afspelen. Een leefgebied kan bestaan uit meerdere habitats of terreintypen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een beek, de oever van de beek en het aangrenzende bosje. Iedere gidssoort stelt specifieke eisen aan zijn leefgebied. In een kansrijk leefgebied zijn de stressfactoren voor de desbetreffende gidssoort laag.

Mijn gemeente staat niet in het overzicht. Wat nu?

We streven naar een groeiend aantal uitgevoerde biodiversiteitstresstesten. Zo ontstaat er voor iedereen inzicht in de kansen die er zijn. Wanneer uw gemeente nog niet in het overzicht staat, kunt u het beste een verzoek indienen bij uw gemeente en hen wijzen op de mogelijkheden (zie ook ‘Over ons’ )

Zijn er subsidies voor burgers om met maatregelen aan de slag te gaan?

Om een bijdrage te leveren aan de verschillende uitdagingen zijn voor meerdere maatregelen subsidies of fondsen beschikbaar. Denk daarbij aan de aanleg van groendaken of het afkoppelen van hemelwaterafvoer. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente of provincie.