Biodiversiteit in Weert

De biodiversiteitstresstest geeft inzicht in kansen en knelpunten voor verbetering van leefgebieden bij u in de buurt. Gidssoorten wijzen u de weg naar maatregelen voor verbetering. Deze gidssoorten zijn zo gekozen dat ze kenmerkend zijn voor hun omgeving en vertegenwoordigen een groep meer algemeen voorkomende soorten.

Een leefgebied is het gebied waarin alle activiteiten van een dier of dierpopulatie zich afspelen. Een leefgebied kan bestaan uit meerdere terreintypen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een beek, de oever van de beek en het aangrenzende bosje. Iedere gidssoort stelt specifieke eisen aan zijn leefgebied. In een geschikt leefgebied is het effect van stressfactoren voor de gidssoort laag.

Een stressfactor is een door menselijk handelen veroorzaakte verstoring die een negatief effect heeft op het leefgebied van een gidssoort. Binnen de biodiversiteitstresstest worden de volgende stressfactoren onderscheiden:

  • Lichtintensiteit: verstoring door de lichtintensiteit in een gebied
  • Geluidsintensiteit: verstoring door de geluidsintensiteit in een gebied
  • Connectiviteit: verstoring door versnippering van een gebied
  • Optiek: verstoring door beweging op wegen en paden

Weert over biodiversiteit

“Weert zet zich in om de biodiversiteit te verbeteren! Verschillende initiatieven laten zien dat het verbeteren van de biodiversiteit goed samengaat met de grote uitdagingen waar we voor staan. Denk daarbij aan de aanplant van nieuw bos, het vergroenen van de wijk Moeselpeel en de versterking van de groenstructuur in de zuidelijke stadsrandzone. Naast deze meer eenmalige maatregelen werken we de komende tijd ook aan de verbetering van de biodiversiteit in het reguliere onderhoud van bermen en sloten. De jaarlijkse rondgang van de schaapskudde is u vast niet ontgaan!”

Samen maken we Weert groener en duurzamer. Op deze website kunt u inspiratie opdoen over wat u zelf kunt doen. Helpt u ons daarbij?