Biodiversiteit in Transitie Nationaal Park De Meinweg

De biodiversiteitstresstest geeft inzicht in kansen en knelpunten voor verbetering van leefgebieden bij u in de buurt. Gidssoorten wijzen u de weg naar maatregelen voor verbetering. Deze gidssoorten zijn zo gekozen dat ze kenmerkend zijn voor hun omgeving en vertegenwoordigen een groep meer algemeen voorkomende soorten.

Een leefgebied is het gebied waarin alle activiteiten van een dier of dierpopulatie zich afspelen. Een leefgebied kan bestaan uit meerdere terreintypen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een beek, de oever van de beek en het aangrenzende bosje. Iedere gidssoort stelt specifieke eisen aan zijn leefgebied. In een geschikt leefgebied is het effect van stressfactoren voor de gidssoort laag.

Een stressfactor is een door menselijk handelen veroorzaakte verstoring die een negatief effect heeft op het leefgebied van een gidssoort. Binnen de biodiversiteitstresstest worden de volgende stressfactoren onderscheiden:

  • Lichtintensiteit: verstoring door de lichtintensiteit in een gebied
  • Geluidsintensiteit: verstoring door de geluidsintensiteit in een gebied
  • Connectiviteit: verstoring door versnippering van een gebied
  • Optiek: verstoring door beweging op wegen en paden

Transitie Nationaal Park De Meinweg over biodiversiteit

Het versterken van zwakke schakels tussen natuurterreinen is cruciaal voor een robuuste biodiversiteit. Elk element, zoals natuurgebieden, bossen en watergangen, speelt een essentiƫle rol bij het verbinden van deelgebieden. Behoud en vergroting van natuurterreinen vragen soms om kleine ingrepen zoals verbreding en vernatting. Het verbinden van natuurgebieden draagt bij aan de versterking van soorten en bevordert de biodiversiteit. Grotere ingrepen, vooral bij cruciale ontbrekende schakels, kunnen ondersteuning vinden in programma's als Integraal Riviermanagement en Kaderrichtlijn Water. Limburgs Programma Landelijk Gebied en Programma Natuur bieden ondersteuning op zowel droge als natte gebieden.

Kies de gidssoort waar u Transitie Nationaal Park De Meinweg mee wilt helpen