Biodiversiteit in Tilburg

De biodiversiteitstresstest geeft inzicht in kansen en knelpunten voor verbetering van leefgebieden bij u in de buurt. Gidssoorten wijzen u de weg naar maatregelen voor verbetering. Deze gidssoorten zijn zo gekozen dat ze kenmerkend zijn voor hun omgeving en vertegenwoordigen een groep meer algemeen voorkomende soorten.

Een leefgebied is het gebied waarin alle activiteiten van een dier of dierpopulatie zich afspelen. Een leefgebied kan bestaan uit meerdere terreintypen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een beek, de oever van de beek en het aangrenzende bosje. Iedere gidssoort stelt specifieke eisen aan zijn leefgebied. In een geschikt leefgebied is het effect van stressfactoren voor de gidssoort laag.

Een stressfactor is een door menselijk handelen veroorzaakte verstoring die een negatief effect heeft op het leefgebied van een gidssoort. Binnen de biodiversiteitstresstest worden de volgende stressfactoren onderscheiden:

  • Lichtintensiteit: verstoring door de lichtintensiteit in een gebied
  • Geluidsintensiteit: verstoring door de geluidsintensiteit in een gebied
  • Connectiviteit: verstoring door versnippering van een gebied
  • Optiek: verstoring door beweging op wegen en paden

Tilburg over biodiversiteit

Onderzoeken wijzen uit dat de biodiversiteit afneemt en dat veel soorten verdwijnen uit Nederland. De diversiteit in dier- en plantensoorten neemt af, evenals de aantallen per soort.

Dit speelt niet alleen in verre landen maar ook dichterbij huis. Het verbeteren van de biodiversiteit wordt gezien voor één van de grootste uitdagingen van deze tijd.

Oorzaken voor deze afname zijn onder andere klimaatverandering en het verdwijnen van leefgebied door menselijk handelen. Veelal oorzaken waar we, weliswaar op bescheiden schaal, maar op gemeenteniveau iets aan kunnen doen.

Door de biodiversiteitstresstest wordt inzicht gegeven in kansen en knelpunten voor verbetering van leefgebieden bij u in de buurt. Gidssoorten wijzen u de weg naar maatregelen voor verbetering. Wilt u weten wat u kunt doen? Klik dan verder.