Lichtvervuiling verminderen

Ten voordele van de mens en natuur (flora en fauna) is het van belang dat er minder sprake is van lichtvervuiling. Door straatverlichting, verstedelijking en daarmee de sterke toename van (openbare) verlichting is de afgelopen 100 jaar het nachtelijke landschap (te) sterk veranderd. Nachtelijke verlichting draagt bijvoorbeeld bij aan de sterke achteruitgang van insecten en daarmee de achteruitgang van vogels, amfibieën en vleermuizen.

Maatregelen welke bijdragen aan deze uitdaging

Landgebonden

Bossen aanplanten

Nieuw bos levert een bijdrage aan het inperken van klimaatsverandering. Jonge bossen binden in verhouding de meeste CO² en bosgronden houden goed water vast. Ook draagt dit bij aan de soortenrijkdom in de natuur, waterbuffering, kwaliteit van het landschap, gezondheid van mensen en het creëert een aantrekkelijk beeld naar toeristen en recreanten toe [1].
Landgebonden

Bomenlaan aanleggen

Heeft u interesse in het verminderen van hittestress langs wegen? Of misschien wilt u juist de bestrating verminderen. Een bomenlaan aanleggen kan bijdragen aan beide gemeentelijke opgaven.
Landgebonden

Slim gebruik van openbare verlichting. Verminderen aantal lantaarnpalen

Openbare verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid en het algemene gevoel van veiligheid bij mensen. Daar staat tegenover dat openbare verlichting vaak hoge kosten met zich meebrengt, verstorend werk voor veel dieren en klimaatdoelen in de weg staan door het energieverbruik. Het verminderen van het aantal lantaarnpalen draagt direct bij aan het behalen van klimaatdoelen, verminderen van lichtvervuiling en biedt ruimte voor meer groen en biodiversiteit.
Landgebonden

Groen rondom openbare gebouwen

Vergroening van bijvoorbeeld bedrijven, openbare gebouwen, ziekenhuizen en scholen.