Lichtvervuiling verminderen

Ten voordele van de mens en natuur (flora en fauna) is het van belang dat er minder sprake is van lichtvervuiling. Door straatverlichting, verstedelijking en daarmee de sterke toename van (openbare) verlichting is de afgelopen 100 jaar het nachtelijke landschap (te) sterk veranderd. Nachtelijke verlichting draagt bijvoorbeeld bij aan de sterke achteruitgang van insecten en daarmee de achteruitgang van vogels, amfibieën en vleermuizen. Enkele strategieën om lichtvervuiling te verminderen:

Richting van het licht: Zorg ervoor dat verlichtingsarmaturen zijn ontworpen en geïnstalleerd, zodat het licht naar beneden wordt gericht en niet zijwaarts of omhoog de lucht in. Dit helpt om onnodige verspreiding van licht te voorkomen.

Aangepaste verlichting: Gebruik lichtarmaturen met een gerichte intensiteit die specifiek is afgestemd op de behoeften van een bepaald gebied. Overmatig heldere verlichting kan worden vermeden door lichtniveaus aan te passen aan de functie van de omgeving.

Tijdschakelaars en dimmers: Implementeer systemen met tijdschakelaars en dimmers, zodat de verlichting kan worden verminderd of uitgeschakeld wanneer deze niet nodig is, vooral tijdens de nachtelijke uren wanneer er minder activiteit is.

Schermverlichting: Gebruik schermen of afschermingen rond lichtbronnen om te voorkomen dat het licht zich onnodig verspreidt. Dit kan helpen bij het richten van het licht naar de beoogde gebieden en het verminderen van strooilicht.

Gebruik van bewegingssensoren: Installeer bewegingssensoren zodat verlichting alleen wordt geactiveerd wanneer beweging wordt gedetecteerd. Dit voorkomt onnodig constant branden van lichten wanneer er niemand aanwezig is.

Warmere kleurtemperaturen: Kies voor verlichting met warmere kleurtemperaturen in plaats van koudere, blauwere tinten. Warmere kleuren zijn vaak zachter en minder storend voor mens en natuur.

Bewustwording en regelgeving: Vergroot het bewustzijn over de impact van lichtvervuiling en implementeer regelgeving om verlichting in stedelijke gebieden te reguleren. Dit kan onder meer het vaststellen van maximale lichthelderheid en specifieke verlichtingsnormen omvatten.

  1. Schooltv - LINK
  2. Atlas Leefomgeving - Licht - LINK
 

Maatregelen welke bijdragen aan deze uitdaging

Landgebonden

Bossen aanplanten

Nieuw bos levert een bijdrage aan het inperken van klimaatsverandering. Jonge bossen binden in verhouding de meeste CO² en bosgronden houden goed water vast. Ook draagt dit bij aan de soortenrijkdom in de natuur, waterbuffering, kwaliteit van het landschap, gezondheid van mensen en het creëert een aantrekkelijk beeld naar toeristen en recreanten toe [1].
Landgebonden

Bomenlaan aanleggen

Heeft u interesse in het verminderen van hittestress langs wegen? Of misschien wilt u juist de bestrating verminderen. Een bomenlaan aanleggen kan bijdragen aan beide gemeentelijke opgaven.
Landgebonden

Slim gebruik van openbare verlichting. Verminderen aantal lantaarnpalen

Openbare verlichting is belangrijk voor de verkeersveiligheid en het algemene gevoel van veiligheid bij mensen. Daar staat tegenover dat openbare verlichting vaak hoge kosten met zich meebrengt, verstorend werk voor veel dieren en klimaatdoelen in de weg staan door het energieverbruik. Het verminderen van het aantal lantaarnpalen draagt direct bij aan het behalen van klimaatdoelen, verminderen van lichtvervuiling en biedt ruimte voor meer groen en biodiversiteit.
Landgebonden

Groen rondom openbare gebouwen

Vergroening van bijvoorbeeld bedrijven, openbare gebouwen, ziekenhuizen en scholen.