Uitdagingen in Weert

De biodiversiteitstresstest laat zien hoe het verbeteren van biodiversiteit kan meeliften met de verschillende uitdagingen waar gemeenten nu voor staan. Door uitvoering van maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan de uitdaging én die tegelijkertijd goed zijn voor de biodiversiteit. Daarom is de biodiversiteitsstresstest gedaan.

Verschillende uitdagingen vragen verschillende oplossingen. En vaak maakt een groene oplossing het verschil. Lees meer over de uitdagingen in uw omgeving en wat groen daarin kan doen.

Weert over uitdagingen

"De gemeente Weert staat voor grote uitdagingen. Door de bijzondere ligging in het landschap raken periodes van droogte en wateroverlast ons hard. De riolen kunnen bij hevige regenbuien het overtollige water niet snel genoeg afvoeren. Door vaker voorkomende hittegolven gaat het welzijn en de gezondheid van onze inwoners in de binnenstad achteruit, in het bijzonder van kwetsbare ouderen. 

Ook is er een tekort aan woningen en zien we ons genoodzaakt wijken uit te breiden en daarvoor landbouwgrond en groenelementen op te offeren. Wat kan verbetering van de biodiversiteit hieraan bijdragen?

Wilt u weten wat we kunnen doen?

Belangrijkste uitdagingen waar u aan kan bijdragen in Weert

Ruimtes multifunctioneel inrichten

Ter bevordering van biodiversiteit is ruimtes multifunctioneel inrichten van belang.

Meer informatie

Lichtvervuiling verminderen

Dieren, planten en ook mensen zijn in miljoenen jaren aangepast aan daglengte en donkere nachten.

Meer informatie

Afkoppelen regenwater

Ter bevordering van het water vasthouden en van biodiversiteit is Afkoppelen regenwater van belang.

Meer informatie

Verlagen hittestress

Ter bevordering van biodiversiteit is Verlagen hittestress van belang.
Meer informatie

Verminderen verhardingen

Bestrating zorgt voor snelle oppervlakkige waterafvoer en geen waterberging op je eigen perceel en dus meer droogte in de zomer.

Meer informatie

Biodiversiteit verhogen

De biodiversiteit kan met diverse maatregelen vergroot worden. Sommige maatregelen kunnen zelfs kosten besparen.   

Meer informatie