Ruimtes multifunctioneel inrichten

Publieke ruimtes, zoals parken en pleinen, spelen een cruciale rol in stedelijke planning en het creëren van leefbare gemeenschappen. Hier zijn enkele aanvullende aspecten en voordelen van het multifunctioneel inrichten van deze openbare ruimtes:

Sociale cohesie: Publieke ruimtes fungeren vaak als ontmoetingsplaatsen waar mensen uit diverse achtergronden samenkomen. Door ze multifunctioneel in te richten, kunnen ze verschillende sociale activiteiten ondersteunen, variërend van informele ontmoetingen tot georganiseerde evenementen. Dit draagt bij aan sociale cohesie en het creëren van een gevoel van gemeenschap.

Gezondheid en welzijn: Multifunctionele publieke ruimtes bieden mogelijkheden voor recreatie en sport, wat essentieel is voor de fysieke gezondheid van de gemeenschap. Ze kunnen dienen als plekken om te wandelen, joggen, sporten en andere fysieke activiteiten te beoefenen, waardoor de levenskwaliteit van de bewoners wordt verbeterd.

Culturele activiteiten: Het organiseren van culturele evenementen, kunsttentoonstellingen en muziekfestivals in publieke ruimtes draagt bij aan culturele diversiteit en stimuleert creativiteit en expressie. Dit maakt de stad aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.

Milieubewustzijn: Multifunctionele parken kunnen ook dienen als groene longen in stedelijke gebieden. Door groen toe te voegen, wordt de biodiversiteit bevorderd, wordt de luchtkwaliteit verbeterd en wordt de stad veerkrachtiger tegen klimaatverandering.

Educatieve activiteiten: Publieke ruimtes kunnen worden gebruikt voor educatieve doeleinden, zoals workshops, lezingen en natuurlessen. Dit bevordert levenslang leren en educatieve kansen voor alle leden van de gemeenschap.

Economische stimulans: Het organiseren van evenementen in publieke ruimtes kan de lokale economie stimuleren door het aantrekken van bezoekers en het ondersteunen van lokale bedrijven, zoals restaurants en winkels.

Ruimtelijke rechtvaardigheid: Het multifunctioneel inrichten van publieke ruimtes draagt bij aan ruimtelijke rechtvaardigheid door gelijke toegang tot recreatieve en culturele voorzieningen voor alle bewoners te waarborgen, ongeacht hun sociaaleconomische status.

Duurzaamheid: Het integreren van duurzame elementen, zoals regenwateropvangsystemen, groene daken en energiezuinige verlichting, in publieke ruimtes draagt bij aan duurzaam stedelijk beheer.

Maatregelen welke bijdragen aan deze uitdaging

Advies

Structuurrijke vegetatie aanleggen, kruid-, struik- & boomlaag

Niet alleen plat gras maar meer variatie is nu mogelijk door het aanleggen van kruidenbeplanting, struiken en bomen.
Advies

Natuurlijke inpassing met oog op biodiversiteit

Bij natuurlijke en daarbij landschappelijke inpassing, is het rekening houden met de natuur en het landschap wanneer er iets binnen een gebied gerealiseerd wordt. Met landschappelijke inpassing ligt de nadruk op het behouden van de typische kenmerken binnen het gebied. Bij natuurlijke inpassing wordt er een stap verder gezet. Niet alleen het behouden van deze typische kenmerken, maar het toevoegen van nieuwe waardevolle natuur binnen het project is een doel bij natuurlijke inpassing. Zo kan er bij nieuwbouw gedacht worden aan groene daken en gevels. Zo is het aanzicht groener, doorbreekt deze het landschap minder en wordt er in dit voorbeeld de waterberging verbeterd.
Landgebonden

Buurtgroen aanleggen

Het gebruik van groen voor waterberging en het verlagen van hittestress. Om groen te classificeren onder buurtgroen moeten groenblauwe zones voldoen aan een minimale bezetting van 0.2 hectare en een maximale afstand tot bewoond gebied van 400 meter [1]. Hierbij kan zowel gedacht worden aan parken, plantsoenen, tuinen, enzovoort. Bij het aanleggen van buurtgroen kunnen thema’s als hittestress en waterberging ook direct worden meegenomen [2].
Landgebonden

Natuurspeelplaatsen

Wilt u kinderen aansporen vaker buiten te spelen en ze tegelijkertijd de kans bieden dit te doen in een groene omgeving?
Landgebonden

Aanleggen groene parkeerplaatsen

Groene parkeerplaatsen zijn parkeerplaatsen waar natuur zo veel als mogelijk meegenomen wordt in het ontwerp [1]. Het aanleggen van groene parkeerplaatsen draagt bij aan een fijn groen woon- en leefklimaat. Daarnaast verhoogt het de waterdoorlaatbaarheid van het parkeerterrein en levert het een bijdrage aan het verminderen van het hitte eiland probleem.
Landgebonden

Groene daken, meer groen op het dak.

Meer groen op het dak! Dat is één van de mogelijkheden om water vast te houden maar ook om te isoleren en om met uw zonnepanelen een hoger rendement te krijgen. Natuurlijk is dit ook goed voor meer en meer soorten flora en fauna (biodiversiteit).
Watergebonden

Wadi's aanleggen: Natuurlijk vormgeven en recreatief gebruik.

Wilt u een aantrekkelijk groen aanzicht creëren rondom een woonwijk of in een nabij park? Dan is het aanleggen van Wadi’s onmisbaar.
Watergebonden

Helofytfilters aanleggen

Kan de waterkwaliteit van uw gemeente een boost gebruiken? Een helofytenfilter is een filter met planten die gedeeltelijk in het water kunnen staan. Helofyten, kunnen overtollige nutriënten en afvalstoffen van toestromend water afvangen. Door een combinatie van fysieke, chemische en biologische processen worden nutriënten en afvalstoffen in het helofytenfilter opgenomen en gedeeltelijk afgebroken [1]. Hoewel het hieruit gefilterde water niet geschikt is voor menselijk consumptie, kan het wel veilig afgevoerd worden naar vijvers, plassen en rivieren. Het water kan zelfs eventueel gebruikt worden voor huishoudelijke apparaten zoals voor het toilet of de wasmachine. Naast de voordelen voor eigen gebruik kan een helofytenfilter een geschikt habitat zijn voor amfibieën en watervogels [2].
Landgebonden

Groen rondom openbare gebouwen

Vergroening van bijvoorbeeld bedrijven, openbare gebouwen, ziekenhuizen en scholen.
Landgebonden

Voedselbos-park aanleggen

Een voedselbos-park is een voorbeeld van buurtgroen, maar dan wel één die aan heel veel verschillende gemeentelijke opgaven werkt.
Landgebonden

Tegel eruit, planten erin

Een landelijk initiatief voor burgers is om tegels te verwijderen uit voortuin of achtertuin en hiervoor in de plaats planten neerzetten.
Natuurinclusief Bouwen

Groene balkons aanleggen

Een wijk met veel flats of woonwijken met balkons kunnen vergroend worden met bomen en klimplanten aan te planten. Ze kunnen echter ook vergroend worden door de balkons te vergroenen. Zo gebruik je groen voor waterberging, verlagen van hittestress en tevens werk je aan de gezondheid voor jezelf en omgeving.
Landgebonden

Bloemenweide in zonneweide aanleggen

Door bloemen tussen de zonnepanelen een kans te geven kan de biodiversiteit verhoogt worden en de hittestress iets verlaagd worden. Het gebruik van groen voor waterberging, verlagen van hittestress en tevens werken aan de gezondheid van burgers