Afkoppelen regenwater

Hevige regenbuien waarbij in korte tijd veel neerslag valt komen in Nederland steeds vaker voor. Om in toekomst deze grote hoeveelheden water te bergen is het noodzakelijk de afkoppeling van regenwater goed te organiseren. Hieronder zijn opties weergegeven die kunnen worden ingezet om deze uitdaging te bestrijden. Diverse gemeenten zijn betrokken bij www.waterklaar.nl Dit is een project waarbij het onderwijs, particuliere organisaties en overheden gekeken hebben naar allerlei oplossingen met betrekking tot stedelijke opgaven/uitdagingen en in het bijzonder ook waterproblemen. 

  1. LINK – Blauwgroenlespakket.nl – Water en Klimaat 
  2. Waterklaar brochure   LINK

Maatregelen welke bijdragen aan deze uitdaging

Landgebonden

Natuurspeelplaatsen

Wilt u kinderen aansporen vaker buiten te spelen en ze tegelijkertijd de kans bieden dit te doen in een groene omgeving?
Landgebonden

Aanleggen groene parkeerplaatsen

Groene parkeerplaatsen zijn parkeerplaatsen waar natuur zo veel als mogelijk meegenomen wordt in het ontwerp [1]. Het aanleggen van groene parkeerplaatsen draagt bij aan een fijn groen woon- en leefklimaat. Daarnaast verhoogt het de waterdoorlaatbaarheid van het parkeerterrein en levert het een bijdrage aan het verminderen van het hitte eiland probleem.
Landgebonden

Groene daken, meer groen op het dak.

Meer groen op het dak! Dat is één van de mogelijkheden om water vast te houden maar ook om te isoleren en om met uw zonnepanelen een hoger rendement te krijgen. Natuurlijk is dit ook goed voor meer en meer soorten flora en fauna (biodiversiteit).
Watergebonden

Wadi's aanleggen: Natuurlijk vormgeven en recreatief gebruik.

Wilt u een aantrekkelijk groen aanzicht creëren rondom een woonwijk of in een nabij park? Dan is het aanleggen van Wadi’s onmisbaar.
Watergebonden

Helofytfilters aanleggen

Kan de waterkwaliteit van uw gemeente een boost gebruiken? Een helofytenfilter is een filter met planten die gedeeltelijk in het water kunnen staan. Helofyten, kunnen overtollige nutriënten en afvalstoffen van toestromend water afvangen. Door een combinatie van fysieke, chemische en biologische processen worden nutriënten en afvalstoffen in het helofytenfilter opgenomen en gedeeltelijk afgebroken [1]. Hoewel het hieruit gefilterde water niet geschikt is voor menselijk consumptie, kan het wel veilig afgevoerd worden naar vijvers, plassen en rivieren. Het water kan zelfs eventueel gebruikt worden voor huishoudelijke apparaten zoals voor het toilet of de wasmachine. Naast de voordelen voor eigen gebruik kan een helofytenfilter een geschikt habitat zijn voor amfibieën en watervogels [2].
Landgebonden

Groen rondom openbare gebouwen

Vergroening van bijvoorbeeld bedrijven, openbare gebouwen, ziekenhuizen en scholen.
Landgebonden

Afkoppelen regenwater op prive terrein

Water opvangen op je eigen terrein is een bijdrage die bijna iedere burger, bedrijf, woningbouwvereniging, school, kantoor of eigenaar van een fabriekshal kan doen.
Landgebonden

Voedselbos-park aanleggen

Een voedselbos-park is een voorbeeld van buurtgroen, maar dan wel één die aan heel veel verschillende gemeentelijke opgaven werkt.
Landgebonden

Tegel eruit, planten erin

Een landelijk initiatief voor burgers is om tegels te verwijderen uit voortuin of achtertuin en hiervoor in de plaats planten neerzetten.